ĐÀO TẠO HỌC VIÊN

Nhận đào tạo học viên kỹ thuật đan vợt cầu lông tennis + xử lí vết nứt gãy bằng công nghệ cacbon .